Uitnodiging en criteria voor de SDG-Award 2019

UITNODIGING

Voor de presentatie van de 2 winnende projecten in 2018 en de bekendmaking en uitreiking van de SDG Award 2019
Maandag 9 december 2019 van
19.45 tot 22.00 uur in
Boom en Bosch, Markt 13, 3621AB Breukelen

De winnaars van de SDG Award 2018 beginnen met de presentatie van de winnende projecten van de SDG Award 2018. Deze zijn:
.
SOMO Maarssen (http://www.somomaarssen.nl/) heeft als prioriteit armoedebestrijding in Outjo; een kleine stad in Namibië. SOMO draagt reeds jaren bij aan projecten voor schoolbehoeften, huisvesting en voedselvoorziening. Deze voorziening is het bezorgen van een warme maaltijd aan een honderdtal arme kinderen. Voor deze kinderen is dit meestal de enige maaltijd per dag en iedereen weet maar al te goed dat leren met een lege maag lastig is. Met het ontvangen bedrag wordt een bijdrage geleverd om het voedsel zelf te gaan produceren in een eigen aan te leggen en te onderhouden groentetuin. Hiermee wordt als belangrijk doel de zelfredzaamheid bevorderd, de voedselvoorziening verduurzaamd en een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het onderwijs.

SISAL Loenen (http://www.sisal-loenen.nl/) heeft als prioriteit verbetering van de gezondheidszorg door een bijdrage te leveren aan de inrichting van een medische post op het platteland in de regio Njombe (zuid Tanzania). Hier is de gezondheidszorg slecht terwijl er veel ziekten voorkomen zoals malaria en aids. Door de nieuwe post zal het reizen voor een bezoek aan een dokter veel korter zijn en zieken zullen eerder hulp gaan vragen. Met het ontvangen bedrag wordt medisch apparatuur en laboratorium benodigdheden aangeschaft.
Ook is bijdrage nodig voor Albinisme dat in landen ten zuiden van de Sahara meer voorkomt dan elders op de wereld. Een Albino loopt grote kans op huidkanker en is vaak slechtoffer van discriminatie en uitsluiting. Afgrijselijk is het om waar te nemen van het heersend bijgeloof dat drankjes, waarin albino ledenmaten verwerkt zijn, geluk brengen of helpen tegen aids. In het district Kondoa worden huid crèmes, UV-beschermende kleding en geschikte brillen verstrekt om goed onderwijs te kunnen volgen en een plaats binnen de samenleving te verkrijgen.

Beide zijn zeer interessante, maar zeker ook noodzakelijke, projecten voor de bevordering van het welzijn van onze mede wereldburgers. Het bijwonen zal u zeker veel informatie geven over wat vanuit Stichtse Vecht gedaan wordt. Zoals bij de voorafgaande avonden is er weer volop gelegenheid om te netwerken, informatie uit te wisselen en mee te discussiëren over duurzame en internationale ontwikkelingsdoelstellingen
(voor meer informatie zie https://www.youtube.com/watch?v=-Y-4ka0KQgI)

Het programma van deze avond is als volgt:
19.45 Ontvangst met koffie of thee.
20.00 Opening, welkom en mededelingen.
20.05 Presentatie van SOMO Maarssen
Door Gerhard Overdijkink
20.30 Presentatie van SISAL Loenen.
Door Marieke van Blokland voorzitter
20.55 Pauze en gelegenheid tot netwerken
21.15 Overzicht van de genomineerde projecten en de bekendmaking van de winnaar.
21.25 Uitreiking van de SDG Award 2019.
21.35 Napraten onder genot van een hapje en drankje.
22.00 Einde
Om een idee te hebben van het aantal belangstellenden voor deze avond, vragen wij u uw aanwezigheid voor 5 december 2019 door te geven via e-mail aan dongenac@hetnet.nl

We hopen velen van u, met vrienden en kennissen - zeker van de winnende organisatie-, op deze informatieve avond te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Ad van Dongen,
Vz www.sisabplus.nl


SDG Award 2019

SISABplus is een onafhankelijke stichting in de gemeente Stichtse Vecht die door activiteiten te organiseren op het gebied van internationale samenwerking mensen bij elkaar brengt om ervaringen, informatie en ideeën over internationale samenwerking met elkaar uit te wisselen. Verder ook om eventueel samen activiteiten op te zetten en tevens om geplande lokale activiteiten onderling af te stemmen.
Al een groot aantal jaren reikt SISABplus een stimuleringsprijs uit aan een groep, instelling of stichting uit Stichtse Vecht, die zich bijzonder verdienstelijk heeft getoond op het terrein van internationale samenwerking en ook bijdragen aan één of meer van de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals c.q. Duurzame OntwikkelingsDoelen) Deze zijn in 2015 ondertekend door 193 lidstaten van de Verenigde Naties.
Deze stimuleringsprijs, voorheen ‘Wereldbokaal’, wordt in aansluiting met de SDG nu SDG Award genoemd.

Een korte omschrijving van deze SDGs vindt u hier naast en meer gegevens op de website https://www.sdgnederland.nl/sdgs/.

SDG Award en uitreiking
De SDG Award 2019 bestaat dit jaar uit twee prijzen; een van € 1.300 en een van € 1 000.Deze zijn gedoneerd door de gemeente Stichtse Vecht en een donor die anoniem wil blijven ( op aanvraag wordt de gever wel bekendgemaakt)..

Het prijzengeld zal door de winnaar besteed moeten worden aan een project dat voldoet aan de volgende criteria:

1. Het project levert een bijdrage leveren aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals, met als hoofddoel het leven en welzijn van mens en milieu te verbeteren (gezien de actualiteit en urgentie van met name SDG 13, Klimaat Actie, graag expliciet aangeven wat het project bijdraagt aan deze SDG);
2. Het project richt zich op mensen en milieu in wat men tegenwoordig wel de ‘Global South’ noemt (voorheen ‘ontwikkelingslanden’);
3. Het project richt zich op het bevorderen van de economische en/of culturele en bovenal duurzame zelfredzaamheid van de doelgroep;
4. Het project moet het komende jaar beginnen. Het betrefteen nieuwe activiteit of een aantoonbare aanvulling op een lopende activiteit;
5. De groep, instelling of stichting moet woonachtig of gevestigd zijn in de Gemeente Stichtse Vecht.

De uitreiking van Wereldbokaal 2019, met de daaraan verbonden geldprijs, zal op maandag 9 december 2019 in Boom en Bosch in Breukelen plaatsvinden. Uitreiking is door een wethouder van de gemeente Stichtse Vecht

Op deze bijeenkomst zal naast de bekendmaking van de winnaars van de SDG Award 2019 ook de 2 winnaars van de SDG Award 2018 aanwezig zijn om een presentatie te geven over de behaalde resultaten met het winnende project.


Inschrijvingsprocedure
Indien u mee wilt dingen naar een SDG Award 2019 moet u voor de beoordeling van uw project gegevens in de hieronder aangegeven volgorde aanleveren:

1. Naam van de groep, stichting of instelling
2. Postadres, e-mailadres en telefoonnummer
3. Naam contactpersoon en van overige bestuursleden
4. Inschrijvingsnummer KvK en website (indien beschikbaar)
5. Doel van de groep, stichting of instelling
6. Projectomschrijving en plaats van uitvoering
7. Beoogde effecten van het project (in het bijzonder punt 3 van de criteria)
8. Periode van uitvoering van het project
9. Globale kostenschatting van het project
10. Hoe de controle van het project en besteding van de gelden plaatsvindt
11. Verwantschap met een of meerdere Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

De inschrijving voor de Wereldbokaal 2019 dient uiterlijk 28 november binnen te zijn bij SISABplus via e-mail bij doa@hetnet.nl

SDG Award 2019 winnaars dienen bij de SDG Award 2020 uitreiking een presentatie verzorgen over de besteding van het prijzengeld.

Beoordeling ingediende projecten
De ingediende projecten zullen beoordeeld worden door een onafhankelijke jury, bestaande uit personen met een achtergrond op het terrein van internationale- en ontwikkelingssamenwerking en enige kennis van de SDG’s. Juryleden worden gekozen uit verschillende kernen van de gemeente Stichtse Vecht.

Om de onafhankelijkheid te waarborgen zullen geen leden van gemeentebestuur en bestuursleden van SISABplus deel uitmaken van de jury.

Omschrijving SDG's

1Geen armoede. “ While poverty persists, there is no true freedom.” zei Nelson Mandela ooit. Nummer 1 van de Werelddoelen wil er voor zorgen dat er in 2030 nergens op de wereld mensen in extreme armoede leven.
2Geen honger. “De test van onze vooruitgang is niet of we meer kunnen toevoegen aan de rijkdom van mensen die al veel hebben, maar of we voldoende kunnen geven aan diegenen die te weinig hebben.” sprak Franklin D. Roosevelt ooit uit. Nummer 2 van de Werelddoelen heeft als doel dat in 2030 niemand op de wereld meer honger heeft.
3Goede gezondheid en welzijn. “The essence of global health equity is the idea that something so precious as health might be viewed as a right.” aldus Paul Farmer. Het derde werelddoel is dat iedereen straks toegang heeft tot gezondheidszorg en dat iedereen goed geïnformeerd is.
4Goed onderwijs. “In sommige delen van de wereld gaan studenten elke dag naar school. Het is hun normale leven. Maar in andere delen van de wereld verhongeren we voor educatie. Het is een kostbaar geschenk. Het is als een diamant.” zegt Malala Yousafzai. Het vierde werelddoel is dat iedereen op de wereld in 2030 toegang heeft tot goed onderwijs.
5Gender gelijkheid. “ Women’s status in society has become the standard by which humanity’s progress toward civility and peace can be measured.” zei Mahnaz Afkhami ooit. Het vijfde werelddoel is gender gelijkheid en er voor te zorgen dat alle vrouwen en meisjes de rechten krijgen die zij verdienen.
6Schoon water en sanitair. “Although we take it for granted, sanitation is a physical measure that has probably done more to increase human life span than any kind of drug or surgery” Zei Deepak Chopra. Het zevende werelddoel wil verzekeren dat water en sanitaire voorzieningen voor iedereen beschikbaar en bovendien duurzaam zijn.
Betaalbare en schone energie. “Als we slagen, creëren we bruisende nieuwe industrieën, welvaart, schone energie en voorkomen we misschien de grooste ramp in menselijke geschiedenis, redden we miljoenen levens terwijl we miljarden levens bevorderen.” Aldus Al Gore. Het zevende werelddoel is om iedereen toegang te geven tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.
Een goede baan en economische groei. “Mensen waren niet arm omdat ze stom of lui waren. Ze werkten de hele dag lang, aan complexe fysieke taken. Ze waren arm omdat het financieel systeem in het land hen niet help om hun economische basis te vergroten.” zei Muhammad Yunus. Het achtste werelddoel is om inclusieve en duurzame economische groei te stimuleren, die vol en productief is en een degelijke baan voor iedereen genereert.
Industrie, innovatie en infrastructuur. “Het blijkt dat het scheppen van gelijke kansen niet alleen moraal goed is maar ook economisch. Investeringen in educatie, infrastructuur en technologisch onderzoek zorgen voor meer goede banen en nieuwe welvaart voor ons allemaal”, sprak Bill Clinton ooit uit. Het negende doel is om een veerkrachtige infrastructuur te stimuleren, en duurzame industrialisatie en innovatie te bevorderen.
Ongelijkheden verminderen. “We cannot seek achievement for ourselves and forget about progress and prosperity for our community. Our ambitions must be broad enough to include the aspirations and needs of others, for their sakes and for our own” zei Cesar Chavez. Het tiende werelddoel is om ongelijkheid in en onder landen te verminderen.
Duurzame steden en gemeenschappen. “In de planning en ontwerpen van nieuwe gemeenschappen, woonprojecten en stedelijke vernieuwing moeten we denken aan de wereld die we creëren voor de kinderen die daarin op groeien.” sprak Urie Bronfenbrenner uit. Het elfde werelddoel is om steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken.
Verantwoordelijke consumptie en productie. “The situation the Earth is in today has been created by unmindful production and unmindful consumption. We consume to forget our worries and our anxieties. Tranquilising ourselves with over-consumption is not the way.” aldus Thich Nhat Hanh. Het twaalfde werelddoel is om te zorgen voor duurzame consumptie en productie patronen.
Klimaat actie. “This is not a partisan debate; it is a human one. Clean air and water, and a liveable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics. It is our moral obligation.” zei Leonardo DiCaprio. Het dertiende werelddoel is om snel actie te ondernemen om klimaatverandering en de impact daarvan te bestrijden.
Leven onder water. “It is a curious situation that the sea, from which life first arose should now be threatened by the activities of one form of that life. But the sea, though changed in a sinister way, will continue to exist; the threat is rather to life itself.” sprak Rachel Carson ooit uit. Het veertiende doel is om de oceanen, zeeën en water zorgvuldig en duurzaam te gebruiken en beschermen.
Leven op het land. “We owe it to ourselves and to the next generation to conserve the environment so that we can bequeath our children a sustainable world that benefits all.” zei Wangari Maathai. Het vijftiende werelddoel is om de ecosystemen te beschermen en te herstellen, en hier duurzaam mee om te gaan.
Vrede en gerechtigheid. “Elke keer als we ons hoofd wegdraaien als de wet niet nageleefd wordt, als we tolereren waarvan we weten dat het fout is, als we onze ogen en oren sluiten voor het corrupte omdat we te druk of te bang zijn, wanneer we falen om te spreken, schaden we onze vrijheid, degelijkheid en rechtvaardigheid.” uitte Robert F. Kennedy ooit. Het zestiende werelddoel is om vredige en inclusieve maatschappijen te ontwikkelen, waar er toegang is tot rechtvaardigheid en instituten betrouwbaar, effectief en inclusief zijn.
Samenwerking voor de doelen. “Our problems are man-made, therefore they may be solved by man. And man can be as big as he wants. No problem of human destiny is beyond human beings.” sprak Robert. F. Kennedy. Het zeventiende doel is om krachten te bundelen en globaal de samenwerking aan te gaan voor duurzame ontwikkelingen.