Uitnodiging SISABplus bijeenkomst over aspecten grondstoffen winning voor de energietransitie 2

Na de bekende Corona beperkingen kunnen wij weer onze SISABplus bijeenkomsten organiseren.

Uitnodiging voor de volgende SISABplus bijeenkomst: 13

Donderdag 16 juni 2022
19.45 tot uiterlijk 22.00 uur
Boom en Bosch, Markt 13, 3621AB Breukelen

Sociale aspecten van de grondstoffenwinning voor de energietransitie
en de negatieve gevolgen voor vrouwen, jongeren en hun gemeenschappen door Sophie Kwizera, beleidsadviseur bij internationale vrouwenrechtenorganisatie ActionAid.

Klik hier voor een interview met Sophie Kwizera over het centraal stellen van mens en milieu.

ActionAid is een internationale vrouwenrechtenorganisatie die strijdt voor een gelijkwaardige en duurzame wereld. Dat wordt samengedaan  met vrouwenbewegingen en lokale gemeenschappen wereldwijd. Deze  staan collectief op tegen ongelijkheid en armoede en geloven in een feministisch perspectief. Voor een toekomst waar welzijn urgenter is dan winst.

Voor het oplossen van de  klimaatcrisis is energietransitie noodzakelijk. Hiervoor is winning van de bekende grondstoffen zoals ijzererts noodzakelijk, maar ook speciale grondstoffen zoals palladium en mineralen (o.a.  kobalt, lithium) voor de fabricage van mobiele telefoons, zonnepanelen en batterijen.
De winning van deze speciale grondstoffen gebeurt nu alleen niet op een rechtvaardige en veilige manier. Met name vrouwen betalen de prijs voor de negatieve gevolgen van de mijnbouwindustrie. De kosten en baten van grondstoffenwinning en de energietransitie worden oneerlijk verdeeld. Om de negatieve gevolgen van grondstoffenwinning in te perken is bindende wet- en regelgeving nodig.

Sophie Kwizera heeft onderzoek gedaan naar de winning van mangaan, een stof die belangrijk is voor batterijen. ‘In het woestijngebied van Zuid-Afrika wordt deze stof gemijnd. Daardoor komt de watertoevoer voor de lokale bevolking in het geding. Mensen die al weinig hadden, zoals vrouwen met een klein stukje land, kunnen er geen gebruik meer van maken omdat het land is uitgedroogd of vervuild. Ook zijn veel beloofde banen er nooit gekomen, doordat veel processen in de mijnbouw geautomatiseerd zijn.’ 


Tijdens deze bijeenkomst wordt de schaduwzijde van de huidige mijnbouw met de negatieve gevolgen voor vrouwen, jongeren en hun gemeenschappen toegelicht om bewustzijn te stimuleren over de complexiteit van de noodzakelijke energietransitie inzichtelijk te naken.

Het programma van deze avond is als volgt:

19.45    Ontvangst met koffie of thee.

20.00    Opening, welkom en mededelingen.

20.15    Sophie Kwizera over ActionAid (oprichting, organisatie in Nederland en elders, samenwerking wereldwijd, relatie overheid en instellingen).    

20.25    De gevolgen van mangaan-winning voor vrouwen en gemeenschappen in Zuid-Afrika gebaseerd op het veldonderzoek in het Kalahari-mangaanveld, waar 18 van de 22 mangaanmijnbouwbedrijven in Zuid-Afrika gevestigd zijn.

20.45    Pauze.

21.00    Discussie aan de hand van een aantal stellingen

21.25    Afronding met netwerken onder genot van een hapje en drankje.

21.50    Einde

Om een idee te hebben van het aantal belangstellenden, verzoeken wij u zich aan te melden voor 13 juni  via email naar dongenac@hetnet.nl  of tel 06-55721944. Deelname is gratis. 

We hopen weer velen van u met geïnteresseerde vrienden en kennissen te kunnen ontmoeten. 

Met vriendelijke groet,

Harry Wels, Ad van Dongen en Maarten Elling

Werelddoelen

1Geen armoede. “ While poverty persists, there is no true freedom.” zei Nelson Mandela ooit. Nummer 1 van de Werelddoelen wil er voor zorgen dat er in 2030 nergens op de wereld mensen in extreme armoede leven.


2Geen honger. “De test van onze vooruitgang is niet of we meer kunnen toevoegen aan de rijkdom van mensen die al veel hebben, maar of we voldoende kunnen geven aan diegenen die te weinig hebben.” sprak Franklin D. Roosevelt ooit uit. Nummer 2 van de Werelddoelen heeft als doel dat in 2030 niemand op de wereld meer honger heeft.


3Goede gezondheid en welzijn. “The essence of global health equity is the idea that something so precious as health might be viewed as a right.” aldus Paul Farmer. Het derde werelddoel is dat iedereen straks toegang heeft tot gezondheidszorg en dat iedereen goed geïnformeerd is.


4Goed onderwijs. “In sommige delen van de wereld gaan studenten elke dag naar school. Het is hun normale leven. Maar in andere delen van de wereld verhongeren we voor educatie. Het is een kostbaar geschenk. Het is als een diamant.” zegt Malala Yousafzai. Het vierde werelddoel is dat iedereen op de wereld in 2030 toegang heeft tot goed onderwijs.


5Gender gelijkheid. “ Women’s status in society has become the standard by which humanity’s progress toward civility and peace can be measured.” zei Mahnaz Afkhami ooit. Het vijfde werelddoel is gender gelijkheid en er voor te zorgen dat alle vrouwen en meisjes de rechten krijgen die zij verdienen.


6Schoon water en sanitair. “Although we take it for granted, sanitation is a physical measure that has probably done more to increase human life span than any kind of drug or surgery” Zei Deepak Chopra. Het zevende werelddoel wil verzekeren dat water en sanitaire voorzieningen voor iedereen beschikbaar en bovendien duurzaam zijn.


7Betaalbare en schone energie. “Als we slagen, creëren we bruisende nieuwe industrieën, welvaart, schone energie en voorkomen we misschien de grooste ramp in menselijke geschiedenis, redden we miljoenen levens terwijl we miljarden levens bevorderen.” Aldus Al Gore. Het zevende werelddoel is om iedereen toegang te geven tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.


8Een goede baan en economische groei. “Mensen waren niet arm omdat ze stom of lui waren. Ze werkten de hele dag lang, aan complexe fysieke taken. Ze waren arm omdat het financieel systeem in het land hen niet help om hun economische basis te vergroten.” zei Muhammad Yunus. Het achtste werelddoel is om inclusieve en duurzame economische groei te stimuleren, die vol en productief is en een degelijke baan voor iedereen genereert.


9Industrie, innovatie en infrastructuur. “Het blijkt dat het scheppen van gelijke kansen niet alleen moraal goed is maar ook economisch. Investeringen in educatie, infrastructuur en technologisch onderzoek zorgen voor meer goede banen en nieuwe welvaart voor ons allemaal”, sprak Bill Clinton ooit uit. Het negende doel is om een veerkrachtige infrastructuur te stimuleren, en duurzame industrialisatie en innovatie te bevorderen.


10Ongelijkheden verminderen. “We cannot seek achievement for ourselves and forget about progress and prosperity for our community. Our ambitions must be broad enough to include the aspirations and needs of others, for their sakes and for our own” zei Cesar Chavez. Het tiende werelddoel is om ongelijkheid in en onder landen te verminderen.


11Duurzame steden en gemeenschappen. “In de planning en ontwerpen van nieuwe gemeenschappen, woonprojecten en stedelijke vernieuwing moeten we denken aan de wereld die we creëren voor de kinderen die daarin op groeien.” sprak Urie Bronfenbrenner uit. Het elfde werelddoel is om steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken.


12Verantwoordelijke consumptie en productie. “The situation the Earth is in today has been created by unmindful production and unmindful consumption. We consume to forget our worries and our anxieties. Tranquilising ourselves with over-consumption is not the way.” aldus Thich Nhat Hanh. Het twaalfde werelddoel is om te zorgen voor duurzame consumptie en productie patronen.


13Klimaat actie. “This is not a partisan debate; it is a human one. Clean air and water, and a liveable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics. It is our moral obligation.” zei Leonardo DiCaprio. Het dertiende werelddoel is om snel actie te ondernemen om klimaatverandering en de impact daarvan te bestrijden.


14Leven onder water. “It is a curious situation that the sea, from which life first arose should now be threatened by the activities of one form of that life. But the sea, though changed in a sinister way, will continue to exist; the threat is rather to life itself.” sprak Rachel Carson ooit uit. Het veertiende doel is om de oceanen, zeeën en water zorgvuldig en duurzaam te gebruiken en beschermen.


15Leven op het land. “We owe it to ourselves and to the next generation to conserve the environment so that we can bequeath our children a sustainable world that benefits all.” zei Wangari Maathai. Het vijftiende werelddoel is om de ecosystemen te beschermen en te herstellen, en hier duurzaam mee om te gaan.


16Vrede en gerechtigheid. “Elke keer als we ons hoofd wegdraaien als de wet niet nageleefd wordt, als we tolereren waarvan we weten dat het fout is, als we onze ogen en oren sluiten voor het corrupte omdat we te druk of te bang zijn, wanneer we falen om te spreken, schaden we onze vrijheid, degelijkheid en rechtvaardigheid.” uitte Robert F. Kennedy ooit. Het zestiende werelddoel is om vredige en inclusieve maatschappijen te ontwikkelen, waar er toegang is tot rechtvaardigheid en instituten betrouwbaar, effectief en inclusief zijn.


17Samenwerking voor de doelen. “Our problems are man-made, therefore they may be solved by man. And man can be as big as he wants. No problem of human destiny is beyond human beings.” sprak Robert. F. Kennedy. Het zeventiende doel is om krachten te bundelen en globaal de samenwerking aan te gaan voor duurzame ontwikkelingen.