Uitnodiging SISABplus bijeenkomst 20 april 2023

Presentaties over

Ervaringen en geleerde lessen met projecten in Afrika

Donderdag 20 april 2023 van 19.45 tot 22.00 uur in Boom en Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen

Binnen de gemeente Stichtse Vecht is er bij diverse bewoners veel ervaring opgedaan en zijn er lessen geleerd met het opzetten en uitvoeren van projecten op het Afrikaanse continent.
Twee, met projecten in Afrika, komen vertellen en gaan in gesprek met het publiek over hun ervaringen met projecten in Oeganda en Gambia, Jacobien Kalule en Nic van der Riet.

Er zullen tijdens deze avond indringende vragen worden gesteld over nut en noodzaak van internationale samenwerking. Vanuit de vele ervaringen met projecten zullen voor sommigen wellicht verrassende suggesties worden gedaan en stevige posities worden ingenomen. Succes en falen van projecten liggen vaak dicht bij elkaar, dus het is belangrijk dat hier vrijelijk met elkaar over van gedachten kan worden gewisseld om de slagingskans van projecten zo groot mogelijk te maken. Niets is immers zo motiverend als succes! SISABplus biedt een platform om dit gesprek geïnformeerd met elkaar aan te gaan.

Tenslotte: De projecten die gepresenteerd worden zijn niet alleen zeer interessante leerervaringen, maar zeker ook noodzakelijk ter bevordering van het welzijn en veiligheid van onze medewereldburgers.
Zoals bij de voorafgaande bijeenkomsten is er weer volop gelegenheid om te netwerken, informatie uit te wisselen en mee te discussiëren over duurzame en internationale vraagstukken.

Het programma van deze avond is als volgt:

19.45 uur    Ontvangst met koffie of thee.

20.00 uur    Opening, welkom en mededelingen.

20.05 uurPresentatie door Jacobien Kalule van Stichting Helpt u Hopen uit Nigtevecht over hun projecten in Oeganda.  Deze stichting steunt daar kinderen bij meerdere activiteiten, zoals zelfstandig groenten en fruit verbouwen voor maaltijden op school en eenden en kalkoenen houden om de eieren te verkopen met als doel ze zelfredzaamheid te leren en economisch self supporting te maken.

20.20 uur    Presentatie door Nic van der Riet, oud docent uit Nes aan de Amstel, over zijn projecten in Gambia. Sinds 2018 is hij met jonge Gambianen een biologische boerderij begonnen. Deze Gambianen zetten deze nu voort terwijl ook veel werk verricht wordt aan verschillende vormen van duurzaamheid. Tevens wordt een groot aantal jongeren ondersteund bij hun middelbare beroepsopleiding. Nic bezoekt de Gambianen ieder jaar om deze ook zelf te begeleiden. Klakkeloos geld geven is niet de beste manier om de mensen daar te helpen, is de overtuiging van Nic.

20.45 uur    Pauze

21.00 uur    Gesprek met Nic van der Riet over zijn aanpak en ervaringen van zijn projecten

21.15 uur    SISABplus: Reflecties bij 20-jarig bestaan en hoe nu verder?

21.45 uur    Napraten onder het genot van een hapje en drankje

22.00 uur    Einde


Voor het klaarmaken van de ruimte en klaarzetten van koffie/thee, verzoeken wij u uiterlijk 15 april 2023 via een email aan
dongenac@hetnet.nl door te geven of u wel of niet aanwezig zal zijn.

Met vriendelijke groet,
Ad van Dongen

Werelddoelen

1Geen armoede. “While poverty persists, there is no true freedom.” zei Nelson Mandela ooit. Nummer 1 van de Werelddoelen wil er voor zorgen dat er in 2030 nergens op de wereld mensen in extreme armoede leven.


2Geen honger. “De test van onze vooruitgang is niet of we meer kunnen toevoegen aan de rijkdom van mensen die al veel hebben, maar of we voldoende kunnen geven aan diegenen die te weinig hebben.” sprak Franklin D. Roosevelt ooit uit. Nummer 2 van de Werelddoelen heeft als doel dat in 2030 niemand op de wereld meer honger heeft.


3Goede gezondheid en welzijn. “The essence of global health equity is the idea that something so precious as health might be viewed as a right.” aldus Paul Farmer. Het derde werelddoel is dat iedereen straks toegang heeft tot gezondheidszorg en dat iedereen goed geïnformeerd is.


4Goed onderwijs. “In sommige delen van de wereld gaan studenten elke dag naar school. Het is hun normale leven. Maar in andere delen van de wereld verhongeren we voor educatie. Het is een kostbaar geschenk. Het is als een diamant.” zegt Malala Yousafzai. Het vierde werelddoel is dat iedereen op de wereld in 2030 toegang heeft tot goed onderwijs.


5Gender gelijkheid. “ Women’s status in society has become the standard by which humanity’s progress toward civility and peace can be measured.” zei Mahnaz Afkhami ooit. Het vijfde werelddoel is gender gelijkheid en er voor te zorgen dat alle vrouwen en meisjes de rechten krijgen die zij verdienen.


6Schoon water en sanitair. “Although we take it for granted, sanitation is a physical measure that has probably done more to increase human life span than any kind of drug or surgery” Zei Deepak Chopra. Het zevende werelddoel wil verzekeren dat water en sanitaire voorzieningen voor iedereen beschikbaar en bovendien duurzaam zijn.


7Betaalbare en schone energie. “Als we slagen, creëren we bruisende nieuwe industrieën, welvaart, schone energie en voorkomen we misschien de grooste ramp in menselijke geschiedenis, redden we miljoenen levens terwijl we miljarden levens bevorderen.” Aldus Al Gore. Het zevende werelddoel is om iedereen toegang te geven tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.


8Een goede baan en economische groei. “Mensen waren niet arm omdat ze stom of lui waren. Ze werkten de hele dag lang, aan complexe fysieke taken. Ze waren arm omdat het financieel systeem in het land hen niet help om hun economische basis te vergroten.” zei Muhammad Yunus. Het achtste werelddoel is om inclusieve en duurzame economische groei te stimuleren, die vol en productief is en een degelijke baan voor iedereen genereert.


9Industrie, innovatie en infrastructuur. “Het blijkt dat het scheppen van gelijke kansen niet alleen moraal goed is maar ook economisch. Investeringen in educatie, infrastructuur en technologisch onderzoek zorgen voor meer goede banen en nieuwe welvaart voor ons allemaal”, sprak Bill Clinton ooit uit. Het negende doel is om een veerkrachtige infrastructuur te stimuleren, en duurzame industrialisatie en innovatie te bevorderen.


10Ongelijkheden verminderen. “We cannot seek achievement for ourselves and forget about progress and prosperity for our community. Our ambitions must be broad enough to include the aspirations and needs of others, for their sakes and for our own” zei Cesar Chavez. Het tiende werelddoel is om ongelijkheid in en onder landen te verminderen.


11Duurzame steden en gemeenschappen. “In de planning en ontwerpen van nieuwe gemeenschappen, woonprojecten en stedelijke vernieuwing moeten we denken aan de wereld die we creëren voor de kinderen die daarin op groeien.” sprak Urie Bronfenbrenner uit. Het elfde werelddoel is om steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken.


12Verantwoordelijke consumptie en productie. “The situation the Earth is in today has been created by unmindful production and unmindful consumption. We consume to forget our worries and our anxieties. Tranquilising ourselves with over-consumption is not the way.” aldus Thich Nhat Hanh. Het twaalfde werelddoel is om te zorgen voor duurzame consumptie en productie patronen.


13Klimaat actie. “This is not a partisan debate; it is a human one. Clean air and water, and a liveable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics. It is our moral obligation.” zei Leonardo DiCaprio. Het dertiende werelddoel is om snel actie te ondernemen om klimaatverandering en de impact daarvan te bestrijden.


14Leven onder water. “It is a curious situation that the sea, from which life first arose should now be threatened by the activities of one form of that life. But the sea, though changed in a sinister way, will continue to exist; the threat is rather to life itself.” sprak Rachel Carson ooit uit. Het veertiende doel is om de oceanen, zeeën en water zorgvuldig en duurzaam te gebruiken en beschermen.


15Leven op het land. “We owe it to ourselves and to the next generation to conserve the environment so that we can bequeath our children a sustainable world that benefits all.” zei Wangari Maathai. Het vijftiende werelddoel is om de ecosystemen te beschermen en te herstellen, en hier duurzaam mee om te gaan.


16Vrede en gerechtigheid. “Elke keer als we ons hoofd wegdraaien als de wet niet nageleefd wordt, als we tolereren waarvan we weten dat het fout is, als we onze ogen en oren sluiten voor het corrupte omdat we te druk of te bang zijn, wanneer we falen om te spreken, schaden we onze vrijheid, degelijkheid en rechtvaardigheid.” uitte Robert F. Kennedy ooit. Het zestiende werelddoel is om vredige en inclusieve maatschappijen te ontwikkelen, waar er toegang is tot rechtvaardigheid en instituten betrouwbaar, effectief en inclusief zijn.


17Samenwerking voor de doelen. “Our problems are man-made, therefore they may be solved by man. And man can be as big as he wants. No problem of human destiny is beyond human beings.” sprak Robert. F. Kennedy. Het zeventiende doel is om krachten te bundelen en globaal de samenwerking aan te gaan voor duurzame ontwikkelingen.